Anuncios

CAR6LFY6K8BA SIMILARES

CAR6LFY6K8BA RESISTOR TECHNICAL DATA SHEET

Encapsulados :

Fabricantes : electronics

Pasadores :

Descripción : Ultra Precision Metal Film Resistor
Ultra Precision Metal Film Resistor

Temperatura : Min °C | Max °C

CAR6LFY6K8BA PDF


Resistor | Резистор | 抵抗器 | Widerstand | 电阻 | Resistor | 저항기 | Mapa del Sitio